Skip to Main Content
   
               

Kariyer Fuarı 2022

Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi tarafından 58. Kütüphane Haftası'nda yapılması planlanan "Kariyer Fuarı 2022" etkinliğine ilişkin konu rehberidir. Rehberde, etkinliğe dair tüm ayrıntılar bulunmaktadır.

Kariyer Fuarı 2022 Konuşmacıları

Ayşen Küyük (Çankaya Üniversitesi - Kütüphane Müdürü)

01.05.1962 doğumludur. 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik bölümünden mezun olmuştur. 1996 yılında aynı fakültede Yüksek Lisans eğitimimi tamamlamıştır. Şu anda Çankaya Üniversitesi Kütüphane Müdürü olarak görev yapmaktadır. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Sevgi Arıoğlu (Koç Okulu Kütüphaneleri Yöneticisi)

Marmara Üniversitesi (Arşivcilik) Bilgi ve Belge Yönetimi mezunu olup pedagojik formasyonu mevcuttur. 2000 - 2021 yılları arasında FMV Erenköy Işık Okulları’nda kütüphane uzmanı ve IB DP Bitirme Tezi koordinatörü olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Profesyonel yaşamına Koç Okulu Kütüphaneleri yöneticisi olarak devam etmektedir. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Ayşen Kılıç Özarslantürk (ÇEKÜL Vakfı - Bilgi Belge Merkezi Koordinatörü)

Ayşen Kılıç Özarslantürk, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü anabilim dalı ve Tarih Bölümü yan dal programından mezundur. 2011 yılında ÇEKÜL Vakfı’nda göreve başlayan Özarslantürk; Vakfın Kent Arşivi’nin dijitalleştirme sürecini hayata geçirmiştir. Bilgi ve Belge Merkezi Koordinatörü olarak çalışmalarına devam etmektedir. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Kerem Kahvecioğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi - Veri tabanları ve Süreli Yayınlar Takım Yöneticisi ve Hukuk Kütüphanecisi)

Kerem Kahvecioğlu, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Dokümantasyon ve Enformasyon bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Hukuku bölümünde tamamlamıştır.  2015 yılından itibaren Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi'nde Veri tabanları ve Süreli Yayınlar Takım Yöneticisi ve hukuk kütüphanecisi olarak devam etmektedir. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Zehra Taşkın (Hacettepe Üniversitesi - Bilgi ve Belge Yönetimi Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Zehra Taşkın, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi ve Adam Mickiewicz Üniversitesi Bilimsel İletişim Araştırma Grubunda (Polonya) araştırmacıdır. Temel araştırma alanlarını araştırma performans değerlendirmeleri, bilimsel iletişim ve bibliyometri gibi konular oluşturmaktadır. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Ayşe Bağırıcıoğlu (Ankara Rahmi M. Koç Müzesi - Müze Eğitimcisi)

Ayşe Bağıcıoğlu, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi lisans programını 2011 yılında tamamlamıştır. Lisans programı devam ederken Yeditepe Üniversitesi Bilgi Merkezi’nde, Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (VEKAM), Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (AKMED) ve Koç Holding bünyesinde çeşitli projelerde yer almıştır. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Elif Müge Beşir (Sabancı Üniversitesi - Kataloglama Uzmanı)

Elif Müge Beşir, İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalı’ndan derece ile mezun olup, çift ana dalını, aynı üniversitesinin Sosyoloji Bölümü’nde yapmıştır. Mezun olduktan sonra, iki yıl süreyle, bir İnsan Kaynakları ve Danışmanlık firmasında görev yapmış ve ardından 2006 Şubat ayında Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi’nde “Koleksiyon Geliştirme Görevlisi” olarak işe başlamıştır. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Serdinç Kaya (Techknowledge - Satış Müdürü)

Serdinç Kaya, 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi’nde eğitime başlayıp 2013 yılında bu eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitimi zarfında 2011-2012 yılları arasında Danimarka, Royal School of Library and Information Science, IVA ve Hochschule Der Medien Üniversitelerinde Erasmus eğitimini tamamlamıştır. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Şafak Baba Pala (Bursa Nilüfer Belediyesi - Kütüphane Müdürü)

Şafak Baba Pala, 1968 yılında Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde doğmuş ve öğrenim yaşamı Bursa’da geçmiştir. Bursa Kız Lisesi'nin ardından Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü bitirmiştir. Halen Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü görevini sürdürmektedir. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Gönül Kafalı Can (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Süreli Yayınlar ve Elektronik Kaynaklar Kütüphanecisi)

Gönül Kafalı Can, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Bölümü'nden 1994 yılında, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nden 2020 yılında mezun olmuştur. 1998 - 2009 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Kütüphanesi'nde çalışmıştır. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Ecem Tan (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi - Gaziantep Kent Arşivi ve Araştırma Merkezi Yöneticisi)

1989 yılında Gaziantep’te doğmuştur. 2006-2007 yıllarında AFS Değişim Öğrencisi olarak lise eğitimini Avustralya’da tamamlamıştır. 2011 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Lisans mezuniyetinden sonra Gaziantep’te bazı okul ve üniversite kütüphanelerinde kütüphaneci olarak çalışmıştır. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Filiz Ekingen Flores Mamondi (Boğaziçi Üniversitesi - Referans Bölüm Sorumlusu)

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünden 1992 yılında mezun olmuştur. 2000 yılında yine aynı bölümde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi Referans bölümünde işe başlamış, 2015 yılından itibaren de Referans Bölüm Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Aysun Dinçer Bekdemir (Van İl Halk Kütüphanesi - Kütüphaneci)

İlk, orta ve lise öğrenimini Niksar‘da bitirmiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden 2007 yılında mezun olmuştur. 2009 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda kütüphaneci olarak göreve başlamıştır. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Merve Soylu Çelik (Koç Üniversitesi - Doküman ve Arşiv Yönetimi Uzmanı)

1990 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğretimi Lütfü Banat İlköğretim Okulu, lise öğrenimini Yeni Levent Lisesinde; lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde tamamlamıştır. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Sina Mater (Koç Üniversitesi - Bilgi Hizmetleri Ekip Lideri)

Sina Mater, İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi'nde 2007 – 2019 yılları arasında Referans Kütüphanecisi olarak görev yapmış, 2019 yılında ise Dijital Koleksiyonlar ve Bilgi Hizmetleri Ekip Lideri olarak arşiv çalışmaları ile kütüphane sistemleri ve teknolojilerinden sorumlu olarak sistem kütüphaneciliği görevini yapmaktadır. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Sinem Ayşe Gülmez Saydam (SALT - Arşiv Yönetmeni)

2011'de İstanbul Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan Sinem Ayşe Gülmez Saydam, aynı yıl İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Bölümünde Yandal programını tamamladı. Lisans eğitimi alırken İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinde asistan öğrenci olarak çalıştı. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Muharrem Yılmaz (Oslo Kristiania Üniversitesi - Kütüphaneci)

2004, Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü mezunudur. Akabinde Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda mesleğe başlamıştır. 2010 yılında Avrupa Birliği Erasmus Mundus bursiyeri olarak, Norveç-Estonya-Italya işbiliriginde yürütülen Uluslararası Digital Kütüphanecilik yüksek lisans programına katılmıştır. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Mine Akkurt (Sabancı Üniversitesi - Bilgi Hizmetleri Sorumlusu)

Mine Akkurt 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalından mezun oldu. Aynı yıl başladığı Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’ndeki kütüphanecilik görevini 2007 yılına kadar sürdürdü. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Metin Aksoy (Artvin Arhani Halk Kütüphanesi - Kütüphane Müdürü)

2001, İstabul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü mezunudur. 2006 yılında Bingöl - Genç İlçe Halk Kütüphanesi'nde Kütüphaneci olarak mesleğe başlamıştır. 2008 yılında Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi'nde 3 yıl görev yaptıktan sonra 2011 yılında kurulan Ahmed Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde 10 yıl Kütüphane Sorumlusu olarak yöneticilik yapmıştır. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Ertaç Nebioğlu (Koç Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Kütüphane Sorumlusu)

2012 yılında İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. 2011 – 2012 yılları arasında yarı zamanlı olarak Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nde Dolaşım Hizmetleri Asistanı olarak çalışmıştır. 2013’ten günümüze kadar olan dönemde tıp ve sağlık bilimleri kütüphaneciliği alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Ayşen Küyük - Biyografi

01.05.1962 doğumludur. 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik bölümünden mezun olmuştur. 1996 yılında aynı fakültede Yüksek Lisans eğitimimi tamamlamıştır.

1985-1988 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi’nde, 1988 (Agustos) -1991 yılları arasında Amerikan Hava Üssü Kütüphanesi’ nde görev yapmıştır. 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tıp Merkezi Kütüphanesinde göreve başlamıştır. Kütüphanede 2005 Nisan -2007 Temmuz tarihleri arasında müdürlük, 2007-2018 yılları arası ise Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. Halen Çankaya Üniversitesi Kütüphane Müdürü olarak görev yapmaktadır.

1995-2011 tarihleri arası H.Ü. Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Tıbbi Dokümantasyon Sekreterlik Bölümü’ nde Araştırma Teknikleri ve Tıp Kütüphaneciliği derslerini vermiştir.

ÜNAK (Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği) yönetim kurulu üyeliği, EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) Danışma kurulu üyeliği ve iki dönem ANKOS (Anadolu Üniversiteleri Konsorsiyumu) yürütme kurulu üyesi olarak görev yaptım.

2008-2010 tarihlerinde ” Prof Dr. Ergun Karaağaoğlu, Doç Dr. Erdem Karabulut ile birlikte “Hacettepe Üniversitesi Kütüphanelerinde Tam Metin Erişim Sağlanan Elektronik Veri Tabanlarının 2007 Yılı İçin Etkinlik Analizi” çalışmaları konulu TÜBİTAK projesi (Proje No: SOBAG-108K350), 2008-2010 yıllarında ” Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri Görsel İşitsel Koleksiyon ve Hizmetlerin Geliştirilmesi” BAB alt yapı projesi, 2009-2010 yıllarında ”Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri Sayısal Görüntü Kaynaklarının Arşivlenmesi ve Yayınlanması” BAB alt yapı projesi, 2009-2011 yıllarında ise ”Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Kütüphanesi yeniden yapılandırılması” BAB alt yapı projelerinde yer almıştır.

«Türkiye Sağlık Bilimleri Dergi Rehberi» ile farklı dergilerde yayımlanmış makale ve bildirileri bulunmaktadır.

Sevgi Arıoğlu - Biyografi

Marmara Üniversitesi (Arşivcilik) Bilgi ve Belge Yönetimi mezunu olup pedagojik formasyonu mevcuttur. 2000 - 2021 yılları arasında FMV Erenköy Işık Okulları’nda kütüphane uzmanı ve IB DP Bitirme Tezi koordinatörü olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Profesyonel yaşamına Koç Okulu Kütüphaneleri yöneticisi olarak devam etmektedir. Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi yönetim kurulu üyesidir. International Association of School Librarianship (IASL) tarafından 2018 yılından Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Direktörü olarak atanmıştır. IFLA Okul Kütüphaneleri Rehberi’nin Türkçe çevirisinin paydaşlarındandır. IFLA 2021 seçimlerinde aday olarak Çocuk ve Genç Yetişkin Kütüphaneleri Daimi Komite üyeliğine kabul görmüştür. Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları tarafından e book olarak yayımlanan “Türkiye'de Kütüphaneler ve İyi Uygulama Örnekleri” adlı kitapta okul kütüphaneciliğine yönelik çalışmaları yer almıştır. “Geleceğimize Işık Tutacak Öğrencilerimizin Yol Haritalarını Oluşturmada Okul Kütüphanecilerinin Rolü” başlığı ile dünyadaki 37 başarılı okul kütüphanecisinin yaratıcı, yenilikçi projelerinin ve okuryazarlık çalışmalarının bulunduğu “Effective School Librarianship: Successful Professional Practices from Librarians around the World” adlı uluslararası bir yayında çalışmaları yer almıştır.

Ayşen Kılıç Özarslantürk - Biyografi

Ayşen Kılıç Özarslantürk-İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü anabilim dalı ve Tarih Bölümü yan dal programından mezundur. Yüksek lisansını Arel Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünde tamamlamıştır.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kütüphanesi’nde çalışmıştır. 2011 yılında ÇEKÜL Vakfı’nda göreve başlayan Özarslantürk; Vakfın Kent Arşivi’nin dijitalleştirme sürecini hayata geçirmiştir. Bilgi ve Belge Merkezi Koordinatörü olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Çalışma alanları dijitalleştirme, kent arşivleri, yerel yönetimler ve özel araştırma kütüphaneleridir. Bu alanlarda ÇEKÜL Akademi birimi bünyesinde yerel yönetim çalışanlarına eğitimler vermektedir. Ayrıca bu alanlarda çalışmaları ve yayınları bulunmaktadır.

Kerem Kahvecioğlu - Biyografi

Kerem Kahvecioğlu lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Dokümantasyon ve Enformasyon bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Hukuku bölümünde tamamlamıştır.

2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi ve e-Kaynaklar Referans Bölümünde Uzman Kütüphaneci olarak çalışmaya başlayan Kerem Kahvecioğlu, 2015 yılından itibaren Veri tabanları ve Süreli Yayınlar Takım Yöneticisi ve hukuk kütüphanecisi olarak devam etmektedir. Kendisi ayrıca, İstanbul Bilgi Üniversitesi Fakültesinde “Araştırma Yöntemleri ve Hukuki Bilgi Kaynaklarına Erişim” dersini vermektedir.

Uluslararası Hukuk Kütüphaneleri Derneği (IALL) Başkan Yardımcısı ve Türk Hukuk Kütüphanecileri Platformu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. IALL Eğitim Komitesi’nde üye ve İletişim Komitesi'nde ise Komite Başkanı olarak ve Anadolu Üniversitesi Kütüphaneler Konsorsiyumu'nda (ANKOS) ise Lisans Anlaşmaları Grup üyesi olarak görev yapmıştır. 

Kendisinin kütüphanelerde telif hakları, hukukta araştırma, bilgi okuryazarlığı, çıktıya dayalı değerlendirme ve açık erişim alanlarında çalışma ve yayınları bulunmaktadır.

Zehra Taşkın - Biyografi

Doç. Dr. Zehra Taşkın, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi ve Adam Mickiewicz Üniversitesi Bilimsel İletişim Araştırma Grubunda (Polonya) araştırmacıdır. Temel araştırma alanlarını araştırma performans değerlendirmeleri, bilimsel iletişim ve bibliyometri gibi konular oluşturmaktadır. Taşkın’ın çalışmaları bilgibilim alanının önemli dergilerinden Journal of Informetrics ve Scientometrics gibi dergilerde yer bulmuştur. Ayrıca ulusal ve uluslararası literatürde yer alan pek çok çalışmasının yanında popüler bilim dergilerinde bilimsel iletişim üzerine yazdığı yazılar da bulunmaktadır. Taşkın Polonya Ulusal Değişim Ajansı NAWA, NASA Astrobiyoloji Enstitüsü ve Tokyo Teknoloji Enstitüsü tarafından fonlanan araştırma projelerinde yönetici ve araştırmacı rolleriyle görev yapmış, ayrıca TÜBİTAK projelerinde ve Bill ve Melinda Gates Vakfı tarafından desteklenen "Herkes için Kütüphane" projesinde aktif rol almıştır.

Ayşe Bağırıcıoğlu - Biyografi

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi lisans programını 2011 yılında tamamlamıştır. Lisans programı devam ederken Yeditepe Üniversitesi Bilgi Merkezi’nde, Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (VEKAM), Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (AKMED) ve Koç Holding bünyesinde çeşitli projelerde yer almıştır. 2012 yılında Ankara Üniversitesi Müze Eğitimi yüksek lisansı programına başlayarak müze alanında çalışmaya karar vermiştir. 2011-2013 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm ön lisans, 2013-2016 yılları arasında da drama eğitmenliği programını tamamlamıştır. 2013 yılından beri Ankara Rahmi M. Koç Müzesi’nde müze eğitimcisi olarak çalışmaktadır.

Elif Müge Beşir - Biyografi

İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalı’ndan derece ile mezun olup, çift ana dalını, aynı üniversitesinin Sosyoloji Bölümü’nde yapmıştır. Mezun olduktan sonra, iki yıl süreyle, bir İnsan Kaynakları ve Danışmanlık firmasında görev yapmış ve ardından 2006 Şubat ayında Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi’nde “Koleksiyon Geliştirme Görevlisi” olarak işe başlamıştır. 2007’in Haziran ayından itibaren ise, Bilgi Kaynaklarının Organizasyonu Bölümüne geçiş yapmıştır ve halen bu bölümde “Kataloglama Sorumlusu” olarak görevine devam etmektedir.

Kendisi Türk Kütüphaneciler Derneği ve Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği üyesidir.

Serdinç Kaya - Biyografi

2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi’nde eğitime başlayıp 2013 yılında bu eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitimi zarfında 2011-2012 yılları arasında Danimarka, Royal School of Library and Information Science, IVA ve Hochschule Der Medien Üniversitelerinde Erasmus eğitimini tamamlamıştır. Erasmus eğitimlerini tamamlayıp Türkiye’ye döndükten sonra 2012 yılında part time olarak Informascope firmasında “Eğitim ve Destek Uzmanı” olarak çalışmaya başlamıştır; üniversite eğitimi bitince de full time olarak aynı firmada çalışma hayatına devam etmiştir. 2015 yılında halen çalışmakta olduğu TechKnowledge firmasına “Eğitim Danışmanı” olarak başlamıştır ve 2018 yılından bu yana “Satış Müdürü” olarak görev yapmaktadır. 

Şafak Baba Pala - Biyografi

1968 yılında Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde doğdu. Öğrenim yaşamı Bursa’da geçti. Bursa Kız Lisesi'nin ardından Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü bitirdi. Halen Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü görevini sürdürüyor.

Şafak Baba Pala’nın üç öykü kitabı var. Sızı adlı ilk öykü kitabı Mart 2008’de Ezgi Kitabevi, Yüzüne Sabah Çiyi Düşmüş adlı ikinci öykü kitabı Eylül 2012’de Evrensel Basım Yayın ve üçüncü öykü kitabı Sana da Güle Güle Nezahat Eksik Parça Yayınları tarafından Şubat 2020’de yayımlandı. Yazarın Sızı adlı öykü kitabının ikinci baskısı Koyu Siyah Yayıncılık'tan Mart 2019'da çıktı.

Öyküleri ve yazıları Varlık, Evrensel Kültür, Notos, Akatalpa Öykü, Bursa'da Yaşam, Eliz Edebiyat, Bursa Defteri, Keçi Edebiyat, Radikal Pazar ve Birgün Pazar’da yer aldı.

PEN Türkiye ve Türkiye Yazarlar Sendikası üyesidir.

Gönül Kafalı Can - Biyografi

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Bölümü'nden 1994 yılında, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nden 2020 yılında mezun oldu. 1998 - 2009 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Kütüphanesi'nde çalıştı. Mart 2009'dan bu yana İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Kütüphanesi'nde Öğretim Görevlisi olarak görev yapan Can, şu anda "Süreli Yayınlar ve Elektronik Kaynaklar Birimi" ve "Bilimsel İletişim Birimi" olmak üzere 2 farklı birimde çalışmalar yürütmektedir.

AB altyapı projesi olan OpenAIRE projesinin OpenAIREPlus, OpenAIRE2020 ve OpenAIRE Advance fazlarında görev aldı. 2004 yılından bu yana farklı veritabanlarının sorumluluklarını üstlenerek ve çeşitli çalışma gruplarının içerisinde yer alarak ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu)'nda görev alan Can, şu anda ACS (American Chemical Society) Veritabanı sorumlusu ve "Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Grubu" üyesi olarak ANKOS'taki çalışmalarına devam etmektedir. Aynı zamanda "Yükseköğretim Araştırma Verisi ve Açık Veri Alt Çalışma Grubu" üyesidir.

Ecem Tan - Biyografi

1989 yılında Gaziantep’te doğmuştur. 2006-2007 yıllarında AFS Değişim Öğrencisi olarak lise eğitimini Avustralya’da tamamlamıştır. 2011 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Lisans mezuniyetinden sonra Gaziantep’te bazı okul ve üniversite kütüphanelerinde kütüphaneci olarak çalışmıştır. 2016 yılından bu yana Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Gaziantep Kent Arşivi ve Araştırma Merkezinde yönetici olarak görev almaktadır. Halen, Gaziantep Üniversitesi Kent Çalışmaları Anabilim dalında kentsel bellek ve hafıza mekânları konusunda yüksek lisans yapmaktadır.

Filiz Ekingen Flores Mamondi - Biyografi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünden 1992 yılında mezun olmuştur. 2000 yılında yine aynı bölümde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi Referans bölümünde işe başlamış, 2015 yılından itibaren de Referans Bölüm Sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Doküman sağlama, kütüphaneler arası iş birliği, bilgiye erişim sistemleri, bilgi okuryazarlığı, elektronik kaynaklar ve OCLC çalışma alanları olup bu konularda ulusal ve uluslararası konferanslarda bildiriler sunmuştur.

2016 yılından itibaren ANKOS İşbirliği grubu ve ANKOS veri tabanı sorumlusu olarak çalışmaktadır.

2019 yılından beri IFLA Doküman Sağlama ve Kaynak Paylaşımı Daimi Komitesi'nde (IFLA DDRS) üye olarak, 2021 yılı Ağustos ayından itibaren de yapılan oylama sonucunda komitenin 2021 - 2023 dönemi "İletişim Koordinatörü" olarak görev yapmak üzere seçilmiştir.

Aysun Dinçer Bekdemir- Biyografi

İlk, orta ve lise öğrenimini Niksar‘da bitirmiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden 2007 yılında mezun olmuştur.  

2009 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda kütüphaneci olarak göreve başlamıştır. 

2009-2019 yılları arasında Ağrı, Van ve Ankara İl Halk Kütüphaneleri’nde kütüphaneci olarak çalışmıştır. 2019 yılında Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi’nde müdür yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. 2020 Ağustos ayından itibaren Van İl Halk Kütüphanesi Müdürü olarak görevine devam etmektedir.  

Merve Soylu Çelik - Biyografi

1990 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğretimi Lütfü Banat İlköğretim Okulu, lise öğrenimini Yeni Levent Lisesinde tamamladı. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde tamamladı. Üniversite öğrenimi boyunca TRT Arşivi, Meşihat Arşivi, Açı Okulları Kütüphanesi, Doğuş Otomotiv Arşiv, Marmara Üniversitesi EBYS Projesinde çalıştı. 2014-2021 yılları arasında Piri Reis Üniversitesi’nde Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Uzmanı olarak görev aldı. Eylül 2021 tarihinden itibaren Koç Üniversitesi Doküman ve Arşiv Yönetimi Uzmanı olarak çalışmaktadır.

Sina Mater - Biyografi

İstanbul Üniversitesi “Bilgi ve Belge Yönetimi” bölümünden 2007 yılında mezun olan Sina Mater; Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nde Dolaşım Asistanı olarak 2005 yılında yarı zamanlı çalışmaya başlamıştır. Mezun olduktan sonra 2007 – 2019 yılları arasında Referans Kütüphanecisi olarak görevlendirilmiş, 2019 yılında ise Dijital Koleksiyonlar ve Bilgi Hizmetleri Ekip Lideri olarak arşiv çalışmaları ile kütüphane sistemleri ve teknolojilerinden sorumlu olarak görevine devam etmektedir. 10 seneyi aşan Referans Kütüphaneciliği deneyimi ile kullanıcı ihtiyaçlarına vakıf olmanın yanı sıra kütüphane teknolojileri ve otomasyon sistemine yönelik ihtiyaçları ve mevcut sistemlerin sorunsuz çalışması, güncelliğinin sağlanması adına ekibi ile birlikte çalışmalarını sürdürmektedir.

Sinem Ayşe Gülmez Saydam - Biyografi

2011'de İstanbul Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan Sinem Ayşe Gülmez Saydam, aynı yıl İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Bölümünde Yandal programını tamamladı. Lisans eğitimi alırken İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinde asistan öğrenci olarak çalıştı. Arab Image Foundation, University of Delaware, Metropolitan Museum of Art ve Getty Conservation Institute tarafından ortaklaşa yürütülen Middle East Photograph Preservation Initiative (MEPPI) tarafından fotoğraf tarihi, fotoğrafların dijitalleştirilmesi ve korunmasıyla ilgili 2014'te Amman'da Darat Al Funun ve 2015'de Beyrut'ta Amerikan Üniversitesinde gerçekleştirilen eğitimlere katıldı. "SALT Araştırma'daki Mustafa Şemsettin Şeniz Arşivinin Sayısallaştırılması ve Kataloglanması" başlıklı yüksek lisans teziyle İstanbul Üniversitesi BBY Bölümünden 2018 yılında mezun oldu. İstanbul Medeniyet Üniversitesi BBY Bölümündeki lisans eğitimini 2021'de tamamladı. SALT Araştırmada 2011'de proje asistanı olan ve 2012'de arşiv sorumlusu olarak göreve başlayan Gülmez, arşiv belgelerinin kataloglanması ve sayısal ortama aktarılıp erişime açılması çalışmalarına 2016'dan bu yana arşiv yönetmeni olarak devam etmektedir.

Muharrem Yılmaz - Biyografi

2004, Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü mezunudur. Akabinde Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda mesleğe başlamıştır. 2010 yılında Avrupa Birliği Erasmus Mundus bursiyeri olarak, Norveç-Estonya-Italya işbiliriginde yürütülen Uluslararası Digital Kütüphanecilik yüksek lisans programına katılmıştır. Yüksek Lisans sonrası Oslo Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi'nde 4 yıl, takiben EBSCO Bilgi Hizmetleri İskandinavya takımında 3 yıl görev yapmıştır. Ayrıca 2009-2015 yılları arasında Bilgi Dünyası dergisi (ÜNAK) editör yardımcılığı görevini yürütmüştür. Şu anda kariyerine Oslo’da, Kristiania Üniversitesi Kütüphanesi'nde devam etmektedir.

Mine Akkurt - Biyografi

Mine Akkurt 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalından mezun oldu. Aynı yıl başladığı Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’ndeki kütüphanecilik görevini 2007 yılına kadar sürdürdü. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 2010 yılında Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi’nde Referans ekibinde çalışmaya başladı. Halen Bilgi Hizmetleri Sorumlusu olarak Ödünç Verme ve Referans ekiplerinde görevine devam etmektedir.

2015 yılında Elsevier yayınevinden çıkmış olan Customer Service in Academic Libraries adlı kitaba, kurumunda yapılan çalışmaları konu alan “Innovations in User Services at Sabancı University Information Center” başlıklı bir bölüm ile katkıda bulunmuştur. Ulusal ve uluslararası konferanslarda sunum yapmış ve görev almıştır. Türk Kütüphaneciler Derneği ve Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği üyesidir.

Metin Aksoy - Biyografi

2001, İstabul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü mezunudur. 2006 yılında Bingöl - Genç İlçe Halk Kütüphanesi'nde Kütüphaneci olarak mesleğe başlamıştır. 2008 yılında Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi'nde 3 yıl görev yaptıktan sonra 2011 yılında kurulan Ahmed Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde 10 yıl Kütüphane Sorumlusu olarak yöneticilik yapmıştır. Dicle Üniversitesi Kültür-Sanat Araştırma Merkezi ve Diyarbakır Valiliği yayın danışma kurullarında  görev almıştır. 2021 yılından itibaren Artvin-Arhavi Nermin Çarmıklı İlçe Halk Kütüphanesi'nde Kütüphane Müdürü olarak kariyerine  devam etmektedir.

Ertaç Nebioğlu - Biyografi

2012 yılında İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur.  

2011 – 2012 yılları arasında yarı zamanlı olarak Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nde Dolaşım Hizmetleri Asistanı olarak çalışmıştır. 2013’ten günümüze kadar olan dönemde tıp ve sağlık bilimleri kütüphaneciliği alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. 

2013 – 2015 yılları arası Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Kütüphanesi’nde, 2015 – 2019 yılları arasında ise Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kütüphanesi’nde Birim Kütüphanecisi olarak görev almıştır. 2019 yılı itibariyle de Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kütüphanesi’nde Birim Sorumlusu olarak çalışmalarına devam etmektedir.