Skip to Main Content
   
               

Numismatik: Çağlar Boyunca Sikkenin Yolculuğu!

Koç Üniversitesi Kütüphaneleri Hazine Serisi’nin yeni teması “Numismatik: Çağlar Boyunca Sikkenin Yolculuğu!” Temmuz ayında başlıyor! 3 ayı kapsayacak temamıza ait tüm bilgileri rehberimizde bulabilirsiniz.

Tema Hakkında

Numismatik: Çağlar Boyunca Sikkenin Yolculuğu!  / Numismatics: Journey of Coins Through the Ages

Koç Üniversitesi Kütüphaneleri Hazine Serisi’nin yeni teması Temmuz ayında başlıyor! “Numismatik: Çağlar Boyunca Sikkenin Yolculuğu!” başlıklı yeni tema üç ayı kapsayacak ve “Sikke bilimi” olarak da bilinen numismatik biliminin doğuşuna, Dünya’da ve Türkiye’de numismatik çalışmalarına ve tarih boyunca çeşitli devletlerin bastırdıkları sikkelere odaklanacak. Sikkeler aracılığıyla çıkacağımız bu tarih yolculuğunda Koç Üniversitesi Kütüphaneleri’ndeki numismatik konulu kitapları, arşiv malzemeleri, ve basılı koleksiyonları keşfetme fırsatı yakalayacaksınız. Sikkelerin bizlere anlatacak hikayeleri var… Sikkelerin hikayelerini keşfetmeye hazır mısınız?  

The new theme of the Koç University Libraries’ Treasure Series will be launched in early July! The new theme entitled “Numismatics: Journey of Coins Through the Ages” will extend over three months and focus on the birth of numismatics, also known as “coin science”, numismatic studies in the world and in Turkey, coins minted by different civilizations in history, and the iconography of these coins. Through this historical journey between civilizations, you will have the opportunity to discover rare books, archival materials, printed collections, and many other numismatic-related resources in Koç University Libraries. Coins have stories to tell us... Are you ready to discover stories of coins? 

Proje Ekibi