Skip to Main Content
   
               

Cumhuriyetin 100. Yılında Yükseköğretimin Yolculuğu

Cumhuriyet’in 100. Yılında Yükseköğretim

Türkiye Cumhuriyeti 2023 yılında 100. Yılını kutlayacaktır. Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi olarak bu seneyi birçok etkinlik ile kutlamayı planlıyoruz. Bunlardan biri ve ilki Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Galerisi’nde açılacak olan “Geleceği Aydınlatmak: Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Yükseköğretimin Yeniden İnşası, 1923–1946” başlıklı sergi olacaktır. Bu sergide Cumhuriyet’in yükseköğretim alanında açtığı ve yeniden düzenlediği kurumları, kadın hareketinin eğitim öğretimde sağladığı kazanımları ve Cumhuriyet’in ilk kuşağıyla ilgili başta Suna Kıraç Kütüphanesi Arşivleri olmak üzere birçok kurumun arşivinden görsel ve belgeler bulabilirsiniz.

ANAMED’de açılan “Geleceği Aydınlatmak” sergisi, Suna Kıraç ekibinin sergi metinlerini hazırlamaktan arşiv taramasına kadar birçok alanda içerisinde olduğu bir kültür-sanat faaliyetidir. Sergide, VEKAM arşivlerinde bulunan Musiki Muallim Mektebi’nden Dil-Tarih ve Coğrafya görsellerine kadar birçok orijinal malzeme göze çarpıyor. Bunun yanında, Cumhuriyet’in doğuşuna tanık olmuş birçok kurumdan alınan destekleyici malzeme de izlenime sunuluyor.

Suna Kıraç Kütüphanesi olarak, 2 yıldır düzenlenen Hazine Serileri sayesinde, arşivlerimizde ve koleksiyonlarımızda bulunan malzemeleri tematik olarak ön plana çıkararak, bu malzemeleri ilgilisiyle buluşturmak için etkinlikler ve aktiviteler düzenliyoruz. Bu etkinlik ve aktiviteler, kütüphanenin sahip olduklarını göstermekle birlikte, saklı köşelerde kalmış “hazinelerin” de değerini bilen kişiler tarafından keşfedilmesine olanak sağlıyor.

“Geleceği Aydınlatmak” sergisine paralel olarak hazine serisinin 8.si olan Cumhuriyet’in 100. Yılında Yükseköğretim teması da birbirinden farklı etkinliklerle sergiye paralel ve zaman zaman da destekleyecek şekilde ilerleyecektir. “Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar”, “Cumhuriyet Dönemi Kütüphaneleri” gibi konuşmalar ve paneller düzenlenecek, ayrıca sosyal medya paylaşımları ve kitap seçkileri de temayı zenginleştirecektir. Böylece yukarıda belirtildiği şekilde hem bilgiler paylaşılacak hem de malzemeler ilgilisini bulacak. Cumhuriyet’in 100. Yılında Yükseköğretim temasının temel amaçlarından bir diğeri de 100. yaşını kutlayacak Cumhuriyet’e üniversiteler penceresinden bakıldığında nasıl görüldüğü, nasıl kazanımlar elde edildiği ve ayrıca kütüphaneler özelinde Cumhuriyet’in buralara nasıl dokunduğunu göstermektir. Eğitim, kültür, sanat alanında yapılan atılımlardan payını alan kütüphanelere değinilecek olan bu temada, bugüne kadar yolda hangi taşların kimler tarafından dizildiği de hazırlanan “Konu Rehberi” ile sosyal medya paylaşımlarıyla, konuşmalarla göz önüne serilecektir. Adnan Ötüken, Fehmi Ethem Karatay, John Dewey, Josep Stummwoll gibi Türkiye’de kütüphanecilik alanında atılım yapan alanın önemli isimlerini de bu tema kapsamında sık sık anacağız. Bu vesileyle, Cumhuriyet Dönemi’nde Türk Kütüphaneciliği için bir meşale yakan ve bu meşalenin ışık saçarak bugünlere gelmesine sebep olan bütün meslek büyüklerimize müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isteriz.