Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Ankara'nın Harita Rehberi

Harita ve Planlama ile İlgili Terimler

Plan: Bir yerin kuşbakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmasıdır. Plan bir tür büyük ölçekli haritadır.

Kroki: Bir yerin kuşbakışı görünümünün ölçeksiz olarak düzleme aktarılmasıdır.

Pafta: Büyük harita ve planları meydana getiren ayrı ayrı parçalardan her birine denir.

Parsel: İmar yasalarına göre ayrılıp sınırlandırılmış arazi parçasıdır.

Haritacılıkla ilgili önemli nokta da coğrafi koordinat belirleme aşamaları ve kullanılan sistemlerdir.

Coğrafi koordinat sistemi: Bir noktanın dünya üzerindeki yerinin eksenlerle (enlem-boylam) yaptığı açılarla belirlenebildiği sistemdir. Bir yerin coğrafi koordinatın hesaplanarak bulunabilmesi için noktanın en yakın enlem bilgisi ve en yakın boylam bilgisi ayarlanır. Günümüzde bir noktanın coğrafi koordinatı bulabileceğimiz sistemler, uygulamalar mevcuttur.

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri): Coğrafi verilerin toplanması, bilgisayar ortamına aktarılması, depolanması, işlenmesi, analiz edilmesi ve sunulması amacıyla bir araya getirilmiş bilgisayar donanımı, yazılım, insan kaynakları ve coğrafi bilgilerden oluşan bir bütündür (Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, 2016).

Dünya üzerindeki bir yerin kuşbakışı görünümü, kroki, plan ya da harita olarak düzleme aktarılır.

HARİTA: İnsanoğlunun yaşadığı veya ilgilendiği alanın tamamında veya bir kısmında yer alan fiziksel detayların, bu detaylarla ilgili bilgilerin veya bu alanda meydana gelen olgularla ilgili bilgilerin, genellikle düz bir yüzey üzerinde, belli bir ölçekte gösterimidir. Detaylar ve bilgiler sembollerle gösterilip, yönlendirme ve bir referans sistemine göre konumlandırma da yapılmaktadır (Harita Genel Komutanlığı).

Bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için;

- Kuşbakışı görünüme göre çizilmesi,

- Arazi üzerindeki uzunlukların belli bir oranda küçültülmesi gerekir.

Kuşbakışı görünüm temel alınarak yapılan çizimlerin harita özelliği taşıyabilmesi için küçültme oranının (ölçek) bulunması gerekir.

Topoğrafik Harita: Hava fotoğraflarından veya uydu görüntülerinden, arazi üzerindeki doğal detaylar ve yapay detayların kıymetlendirildiği, eş yükseklik eğrilerinin çizildiği, bu bilgilerin belirli işaretlerle kullanıcıya sunulduğu bir üründür.

VEKAM inKUire & Catalog Search

Find articles, e-books and more within inKUire.