Skip to Main Content
   
               

Cumhuriyet Dönemi Türkiye’de Bizans Çalışmaları

Tema Hakkında

 

Cumhuriyet Dönemi Türkiye’de Bizans Çalışmaları / Byzantine Studies in Republican Turkey

Koç Üniversitesi Kütüphaneleri Hazine Serisi’nin yeni teması Mayıs ayında başlıyor! “Cumhuriyet Dönemi Türkiye’de Bizans Çalışmaları” başlıklı yeni tema 4 ayı kapsayacak ve Türkiye'de Bizans üzerine yapılan arkeolojik kazılara, restorasyon,tarih, mimari çalışmalarına ve Türkiye'deki üniversitelerde verilen Bizans eğitimine odaklanacak.Çıkacağımız bu tarih yolculuğunda Koç Üniversitesi Kütüphaneleri’ndeki  kitapları, arşiv malzemeleri, ve basılı koleksiyonları keşfetme fırsatı yakalayacaksınız. Tema kapsamında hazırlayacağımız aylık konuşma serisinde, podcastlerde ve dijital sergilerde  Cumhuriyet döneminde Türkiye'de Bizans üzerine yapılan çalışmaları, Türkiye'nin Bizans mirasını keşfetmeye hazır mısınız? 

The new theme of the Koç University Libraries’ Treasure Series will be launched in early May! The new theme entitled “Byzantine Studies in Republican Turkey” will extend over four months and will focus on archaeological excavations on Byzantium in Turkey, restoration, history, architectural studies, and Byzantine education given at universities in Turkey. On this historical journey, you will have the opportunity to explore the books, archive materials, and printed collections in Koç University Libraries. Are you ready to discover the works on Byzantium in Turkey during the Republic and the Byzantine heritage of Turkey in the monthly talk series, podcasts and digital exhibitions we will prepare within the scope of the theme?

Proje Ekibi

Çiğdem Yıldırım (ANAMED Kütüphane Sorumlusu)

Çiğdem Yıldırım, Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nde ANAMED Kütüphane Sorumlusu olarak olarak çalışmaktadır. Belge ve Bilgi Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu ve İstanbul Üniversitesi’nde İstanbul Araştırmaları üzerine yüksek lisans yaptı. Başta Sosyal Bilimler Fakültesi olmak üzere üniversite üyelerine araştırma desteği, elektronik kaynaklar, akademik yazım, açık erişim yayıncılık, referans yönetim araçları ve araştırma veri yönetimi konusunda destek ve kütüphane eğitimleri vermiştir. Açık erişim politikası, prosedürleri ve hizmetleri geliştirmeye yardımcı olmak için Kütüphane Açık Erişim Ekibi’nin bir üyesidir.

N. Defne Gier (Arşiv Uzmanı)

Nathalie Defne Gier, Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nde arşiv uzmanı olarak çalışmaktadır. Lisans eğitimini McGill Üniversitesi'nde Tarih ana dalıyla ve yan dal olarak Neo-Yunan Çalışmaları ve Sanat Tarihi dallarında tamamlamıştır. 2016 yılında Yunanistan Büyük Tur Bursu'nu aldı ve Atina'daki Fransız Okulu'nda (EfA) stajyer olarak çalışırken Oxford Üniversitesi'nde Geç Antik Çağ ve Bizans Çalışmaları alanında yüksek lisans yaptı. Daha sonra İstanbul'da Alman Arkeoloji Enstitüsü'nde (DAI) proje asistanı olarak çalıştı. 2019 yılında University College London'da Arşiv Çalışmaları alanında ikinci yüksek lisansını tamamladı. Türkiye'de arşivleri ve kütüphaneleri tartışan ilk podcast olan ANAMED Library Podcasts'in kurucu ortaklarındandır.

Mustafa Ergül (Kıdemli Arşiv Uzmanı)

Robert Lisesi’nden mezun olduktan sonra 2009’da İstanbul Üniversitesi Sosyoloji ve Sanat Tarihi Bölümleri’ni bitirdi. İlk yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde, ikinci yüksek lisansını ise İstanbul Cerrhapaşa Adli Bilimler Enstitüsünde tamamladı. Mustafa Ergül, halihazırda İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde doktora eğitimine devam ediyor. 2012-2017 yılları arasında SALT Araştırma bünyesinde kütüphane ve arşiv sorumlusu olarak çalıştı, kütüphane basılı sanat koleksiyonun geliştirilmesine katkı sağlarken, Altan Gürman Arşivi'nin tasnif ve kataloglanma süreçlerinde yer aldı. 2017 itibariyle Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nde kurumsal ve özel koleksiyonlarından sorumlu arşiv uzmanı görevini sürdürmekte olan Mustafa Ergül'ün yürüttüğü arşiv projeleri arasında Mehmet Nihat Nigizberk, Cahide Tamer, Hadi Tamer ve MAVA Sergileri Koleksiyonları bulunmaktadır. Mustafa Ergül çalışmalarına kültürel miras yönetimi ve kültürel mirasa yönelik suçlar, koleksiyon geliştirme dijital arşivcilik ve modern seramik tarihi alanlarında devam etmektedir.

Naz Özkan (Tanıtım ve Referans Kütüphanecisi)

Naz Özkan, 2020 yılından bu yana Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün (CSSH) liaison kütüphanecisi ve Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nde referans ve tanıtım kütüphanecisi olarak çalışmaktadır. 2016 - 2020  yılları arasında Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) birim kütüphanecisi ve ANAMED Kütüphanesinin BiblioPera temsilcisi olarak çalışmıştır. 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden ve 2022 yılında İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümü'nden mezun olmuştur. Barcın Höyük and Tayinat Höyük kazılarında çalışan Özkan İstanbul Üniversitesi İstanbul Araştırmaları Anabilim dalındaki yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir.Şubat 2020'den bu yana, Suna Kıraç Kütüphanesi’nin referans ve  tanıtım kütüphanecisi olarak, çeşitli görevlerde bulundu ve sayısız projeye katılan Özkan, kütüphanenin eğitim programlarına destek olma, ders odaklı kütüphane eğitimleri düzenleme, öğrencilere birebir araştırma desteği verme, konu odaklı kütüphane rehberleri oluşturma, kütüphane sosyal medya hesaplarını yönetme ve tanıtım faaliyetlerinde yer alma, farklı temalarda kitap sergileri düzenleme, SKL Kitap Kulübü, Suna Kıraç Kütüphanesi Dr. Mehmet Zeki Giritli ile Tiyatro Okumaları toplantıları organize etme  görevlerinde bulunmaktadır. 2021 yılından beri Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi “İstanbul'u Dinliyorum…” isimli podcast serisini yapmaktadır.