Skip to Main Content
   
               

Cumhuriyet Dönemi Türkiye’de Bizans Çalışmaları

Koç Üniversitesi Stavros Niarchos Vakfı, Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM)

GABAM - STAVROS NIARCHOS VAKFI, GEÇ ANTİK ÇAĞ VE BİZANS ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ STAVROS NIARCHOS VAKFI, GEÇ ANTİK ÇAĞ VE BİZANS ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (GABAM), Koç Üniversitesi ve Stavros Niarchos Vakfı'nın destekleriyle 2015 yılı Ocak ayında Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü'nde kurularak çalışmalarına başlamıştır. GABAM, Türkiye'de Bizans sanatı tarihi ve arkeolojisi konusunda kurulan ilk bilimsel araştırma merkezi olmuştur.

GABAM Projeleri

GABAM Atölyeler/Yaz Okulları

istanbul Surları Projesi