Skip to Main Content
   
               

Anadolu'nun Göçerleri: Yörükler / Nomads of Anatolia: Yuruks

Bu rehber Treasure Gallery projesi için hazırlanmıştır.

Nadir Eserler

Reisen in Lykien Milyas und Kibyratis: Reisen im südwestlichen Kleinasien / Eugen Petersen - Felix von Luschan.

Eugen Adolf Hermann Petersen .

(16 Ağustos 1836, Heiligenhafen - 14 Aralık 1919, Hamburg )

Bir Alman klasik arkeolog ve filologdu . 1882'den 1885'e kadar Benndorf, Felix von Luschan , Karol Lanckoroński ve diğerleriyle birlikte Küçük Asya'da arkeolojik araştırmalara katıldı ve bu incelemelerde " Reisen in Lykien, Milyas und Kibyratis " (1889) ve " Städte Pamphyliens und Pisidiens" (1890-92) yayınlandı.