Skip to Main Content
   
               

Library - Travelogues

"Cultural Heritage in Travel Books" Conference

The 2 days conference was held in June 28 & 29.  The program brought together prominent scholars and experts to talk about the importance of travelogues in research, valuable travel books in libraries rare collections and various researches on Evliya Çelebi, the famous traveler of 17th century.

June 28

  • Prof. Dr.  Nevzat Çevik  - Arkeolojik Çalışmalarda Seyahatnamelerin Katkıları  
  • Araş. Grv. Veysel Gökberk Manga - Tarih Anlatısı Bağlamında Seyahatnameler
  • İrem Ünal  - Koç Üniversitesi Kütüphaneleri’nde Seyahatnameler 
  • İsmail Bakar - Sadberk Hanım Müzesi Kütüphanesi’ndeki Seyahatnameler ve Seyahatnamelerde Sarıyer

June 29

  • Prof. Dr. Cemal Kafadar - Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin Eğrisi Doğrusu 
  • Dr. Caroline Finkel - Evliya Çelebi’nin Ayak İzleri 
  • Prof. Dr. Faruk Bilici  - Evliya Çelebi’nin Harp Muhabirliği 
  • Prof. Dr. Nuran Tezcan - Evliya Çelebi’nin Ankarası

 

The conference is now available in SKL YouTube channel:

  • Watch the presentations on June 28
  • Watch the presentations on June 29

 

KU Libraries participated in the Conference with a presentation titled "Travel books in KU Libraries rare collections"