Skip to Main Content
   
               

Library - Travelogues

Yeni yerleri görmenin heyecanını, farkılı insanlarla ve halklarla bir arada olmanın mutluluğunu, yeni lezzetler denemenin hazzını, başkalarının sesine, müziğine, dillerine kulak verme imkanını, kültürü, sosyal hayatı, inanç ve gelenekleriyle başka bir ülkeyi keşfetmenin özgürlüğünü yavaş yavaş unutmaya başladığımız pandemi günlerinde SKL olarak sizlere gezmenin, keşfetmenin ne kadar eğlenceli, öğretici olduğunu hatırlatacak yeni bir çalışmaya imza atıyoruz bu yıl.

“Suna Kıraç Kütüphanelerinde Seyyahların İzinden …”  isimli çalışmamızda Suna Kıraç Kütüphanesi ve birim kütüphanelerinin (AKMED, ANAMED, VEKAM) koleksiyonunda bulunan seyahatnameleri, seyyahları anlatan kitapları ve gezi rehberlerini sizlerle buluşturacağız. Gezginlerin kaleminden çıkan, gezilerde gördükleri yerleri, ilginç değişik olanları ilgi çekici, sıkmayan bir uslupla anlattıkları okuyanda gezme isteği uyandıran seyahatnameler üzerine odaklanacağız. 19.yüzyılda Ankara, Antalya ve İstanbul üzerine olan gezi yazılarını içeren kaynakları, seyahatnameleri inceleyeceğimiz bu çalışmada bir çok farklı meslekten, ülkeden seyyahın gezip gödükleri yerlerdeki toplumlarla, farklı yaşayışlarla, âdet ve töreleri, gelenek ve göreneklerle, doğal ve tarihî güzelliklerle, önemli mimari eserlerle, ekonomik hayatla ilgili gözlemlerini, incelemelerini, ve detaylı ilginç bilgileri kağıda döktükleri eserlerle tanışacaksınız.

Çalışmamızda yer alan seyahatnameler,  hatıratın bir alt türü olarak ortaya çıktığını[1], yazıldığı döneme ışık tutan, değişik bakış açıları ile okuyucuları buluşturan, gizli kalmış, kenarda köşede duran ve keşfedilmeyi bekleyen hayatlar hikayeler içerdiğini ve birincil kaynak olarak sık sık kent tarihi coğrafya, sosyoloji ve tarih çalışmalarında kullanılan kimi zamanda seyyahın hayal gücünden beslenen metinler olduğunu söylebiliriz.Seyahatnameler geçmişte gezme fırsatı bulamayan, ancak başka ülkeri ve şehirleri, o şehrin sakinlerini merak eden okuyucular tarafından tarih boyunca ilgi görmüştür.Seyahatnamaler kimi zaman da diplomasi alanında kullanılarak imparatorlara, krallara, komutanlara hizmet etmiş, bilinmeyeni bilinen yaparak[2] görünmeyeni görünür kılarak önemli bilgiler sunmuşlardır. Hacılar,elçiler,esirler, tüccarlar, bilim insanları tarafından kaleme alınan seyahatnameler, iletişim imkanlarının kısıtlı olduğu dönemlerde  bilimsel ve kültürel gelişmeleri aktarmakta önemli bir rol üstlenmişlerdir. Çalışmamız kapsamında hazırlayacağımız içeriklerle sizlere oturduğunuz yerden gezme, keşfetme imkanı sunmaya çalışacağız. Yani sizlere evinizden çıkmadan uzak yerlere giden, ilginç kaynakları okuyarak gezen, gören sanal gezgin,” armchair traveler” olma deneyimi kazandırmak istiyoruz.

Yapacağınız tarih yolculuğunda seyyahların adımını attıkları bu 3 güzel kentin tarihî, coğrafî, tabiî ve sosyal, kültürel, ekonomik niteliklerini, yaşam tarzlarını,örf adetlerini, insan ilişkilerini ile birlikte seyahatnamelerin yazıldığı dönemlerin politik, sosyal ve kültürel atmosferini bulacaksınız. Birçok yer gören, bir çok insanla tanışan seyyahların notlarını ve farklı insan hikayelerini okuma fırsatı da yakalayacaksınız. Projemizde kütüphane rehberimiz, dijital sergimizle, sosyal medya içeriklerimizle seyahatnamelerini sizlerle buluşturacağımız için çok heyecanlıyız.  Bizimle bu yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?

 

Naz Özkan

Suna Kıraç Kütüphanesi Referans ve Tanıtım Kütüphanecisi


[1] Nalçacı, N . "İstanbul’un Tarihsel Kaynakları Olarak Seyahatnameler". Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (2010 ): 523-562

[2] Sedat Maden, Türk Edebiyatında Seyahatnameler ve Gezi YazılarıI, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 37 Erzurum 2008 -147-“Who gets tired of traveling? I can't get enough of its taste…” 

During the pandemic days, we slowly started to forget the excitement of seeing new places, the happiness of being together with different people, the pleasure of trying new flavors, the opportunity to listen to the voices, music and languages of others, the freedom of discovering other countries with their culture, social life, beliefs and traditions.  Nevertheless, Koç University Library is launching a new project that will remind you how fun and enlightening it is to travel and explore. 

In our “Library travelogues: Footprints of travelers through the SKL collections...” project, you will have the chance to explore many travel books, books about and written by travelers and travel guides that are included in the collection of Suna Kıraç Library and branch libraries (AKMED, ANAMED, VEKAM).  We will focus on travel books that are written by travelers who refer to their observations on their trips in an entertaining, not cheerful style.  Examining the travel writings on Ankara, Antalya and Istanbul until the 19th century, we will bring to light important observations of people from different geographies, cities, countries, about the different lifestyles, customs and beliefs, traditions, natural and historical beauties, economic and social aspects. With the Library Travelogues project, you will travel without leaving your home and as an “Armchair Traveler”, you will discover, learn about the new geographies, new cultures, meet with people from different cities from your own living room. Please follow us on all our social media platforms to keep up to date on our project!