Skip to Main Content
   
               

Sivil Mimari

Sivil Mimari ile İlgili Dijital Koleksiyonlar

Koleksiyon, Ankara’nın ilk çağlardan itibaren tarihsel sürecine ışık tutan gravürleri, siyah-beyaz ve renkli fotoğrafları, kartpostalları, fotokartları içermektedir. Koleksiyonda yer alan gravürler kentin 1900’ler öncesine ait ilk görsel tasvirleridir. Kente dair ilk fotoğraflar ve kartpostallar 1800’lü yılların sonlarında ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu fotoğraflar Ankara’nın Cumhuriyet öncesi dönemini belgeleyen önemli görsel kaynaklardır.

Koleksiyona gitmek için tıklayınız

Ankara’da 1930-1980 Yılları Arasında Sivil Mimari Kültür Mirası: Araştırma Belgeleme ve Koruma Ölçütleri Geliştirme Projesi konut özelinde sivil mimarlık yapılarına dikkat çekilmesi, bu yapıların araştırılması, belgelenmesi; öte yandan kültür mirası olma özelliklerinin ortaya konularak bu yapıların korunmasının sağlanması için ölçütler geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Proje, Başkent Üniversitesi bünyesinde Prof. Dr. Nuray Bayraktar tarafından yürütülmüş, TÜBİTAK ve Koç Üniversitesi VEKAM tarafından desteklenmiştir.

Koleksiyona gitmek için tıklayınız

Ankara Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri’nin oluşturulması süreci 1978-1979 yılları arasında Altındağ İlçesi’ndeki taşınmaz kültür varlıklarının fotoğraflarına ve dönemin Kültür Bakanlığı’nda yürütülen bir envanter çalışmasına dayanmaktadır. Bu çalışmanın bir parçası olarak, Altındağ İlçesi’nde yer alan 633 taşınmaz kültür varlığı tescillenmiş ve bu kayıtlar araştırmacıların erişimine çevrimiçi olarak sunulmuştur.Envanter çalışmasına, Ankara’nın Altındağ İlçesi dışında kalan 24 ilçesine yönelik araştırma ve tespitlerin yapılması ile devam etmiştir.

Koleksiyona gitmek için tıklayınız

Cahide Tamer Tarihî Yapılar Restorasyon Projeleri Koleksiyonu, Erken Cumhuriyet Dönemi’nin ilk kadın yüksek mimar ve restoratörlerinden biri olan Cahide Tamer’in (1915-2005) 1943-1974 yıllarını kapsayan kariyeri boyunca yer aldığı restorasyon projelerine ilişkin belge, yazışma, fotoğraf, çizim ve plan gibi farklı türde arşivsel materyali içerir.

Koleksiyona gitmek için tıklayınız