Skip to Main Content
   
               

Kültür Tarihi ve Kütüphaneler: Geçmiş ve Gelecek/Cultural History and Libraries: The Past and the Future

52. Kütüphane Haftası / 52nd Library Week

52. Kütüphane Haftası Koç Üniversitesi Suna Kıraç – ANAMED Kütüphaneleri Özel Kitap Seçkisi 1

52. Kütüphane Haftası Koç Üniversitesi Suna Kıraç – ANAMED Kütüphaneleri Özel Kitap Seçkisi

Açıl, Berat (ed.). Osmanlı kitap kültürü : Cârullah Efendi Kütüphanesi ve derkenar notları. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2015.                RCAC/ Z1003.T87 O86 2015

Bali, Rıfat N. Bir kıyımın bir talanın öyküsü : hurdaya (s)atılan matbu ve yazma eserler, evrâk-ı metrûkeler, arşivler. İstanbul: Libra Kitap, 2014.             RCAC/ CD2261 .B35 2014  

Buchthal, Hugo. Patronage in thirteenth-century Constantinople : an atelier of late Byzantine book illumination and calligraphy. Washington: Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, 1978.                              RCAC/ ND2930 .B835 1978 Oversize

Darnton, Robert. Büyük kedi katliamı : aydınlanma Fransa'sında düşünceler, inanışlar. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2015.                DC33.4 .D3720 2015

______________. Poetry and the police [electronic resource] : communication networks in eighteenth-century Paris. Cambridge: Harvard University Press, 2010.      Click for Ebook

______________. The case for books : past, present, and future. New York: Public Affairs, 2009.       Z116.A2 D37 2009

______________. The forbidden best-sellers of pre-revolutionary France. New York: W.W. Norton, 1995.    PQ265 .D37 1995

______________. Berlin Journal, 1989-1990. New York: Norton, 1991.              DD289 .D37 1991  

______________. What was revolutionary about the French Revolution? [electronic resource]. Waco: Baylor University Press, Markham Press Fund, 1990.         Click for Ebook

______________. The literary underground of the Old Regime. Cambridge: Harvard University Press, 1982.                DC133.3 .D37 1982

______________. The business of enlightenment [electronic resource]: a publishing history of the Encyclopédie, 1775-1800. Cambridge: Harvard University Press, 1979.          Click for Ebook

______________. Mesmerism and the end of the Enlightenment in France [electronic resource]. Cambridge: Harvard University Press, 1968. Click for Ebook

Değirmenci, Tülün. İktidar oyunları ve resimli kitaplar: II. Osman Devrinde değişen güç simgeleri. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2012.     RCAC/DR528 .D44 2012

Husayn, Muhammad Ahmad. Origins of the book : Egypt's contribution to the development of the book from papyrus to codex. Leipzing: Edition Leipzig, 1970.    RCAC / Z5 .H913 1970  

Museu Calouste Gulbenkian. The art of the book from East to West and memories of the Ottoman world : masterpieces of the Calouste Gulbenikan Museum, Lisbon. İstanbul: Sabancı Üniversitesi, Sakıp Sabancı Müzesi, 2006.                RCAC/ N8217.B6 L5913 2006

Tekin, Şinasi. Eski Türklerde yazı, kâğıt, kitap ve kâğıt damgaları. İstanbul: Eren, 1993. RCAC/ RCAC/Z237 .T43 1993

Thompson, James Westfall. The medieval library. Reprinted with a supplement by Blanche B. Boyer. New York: Hafner Pub., 1967.     RCAC/ Z723 .T46 1957

 

Tonta, Yaşar & Ahmet Çelik (eds.). Bilgi edinme özgürlüğü. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1996.         Z711.4 .B55 1996

Tonta, Yaşar & Serap Kurbanoğlu & Umut Al (eds.). Değişen dünyada bilgi yönetimi sempozyumu, 24-26 Ekim 2007, Ankara: bildiriler. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007.         Z672.5 .D44 2007

Tonta, Yaşar.     Türkçe arama motorlarında performans değerlendirme. Ankara : Total , 2002.               ZA4226 .T616 2002  

Yılmaz, Levent (ed.) Giambattista Vico ve yeni bilim'in temel kavramları. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007.     B3581 .G53 2007

_____________. Düşünen söyleşiler. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005.                      PL206 .D78 2005

_____________. Le temps moderne : variations sur les anciens et les contemporains. Paris : Éditions Gallimard, 2004.                CB357 .Y55 2004