Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
logo

Kültür Tarihi ve Kütüphaneler: Geçmiş ve Gelecek/Cultural History and Libraries: The Past and the Future

52. Kütüphane Haftası / 52nd Library Week

52. Kütüphane Haftası Koç Üniversitesi Suna Kıraç – ANAMED Kütüphaneleri Özel Kitap Seçkisi 1

52. Kütüphane Haftası Koç Üniversitesi Suna Kıraç – ANAMED Kütüphaneleri Özel Kitap Seçkisi

Açıl, Berat (ed.). Osmanlı kitap kültürü : Cârullah Efendi Kütüphanesi ve derkenar notları. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2015.                RCAC/ Z1003.T87 O86 2015

Bali, Rıfat N. Bir kıyımın bir talanın öyküsü : hurdaya (s)atılan matbu ve yazma eserler, evrâk-ı metrûkeler, arşivler. İstanbul: Libra Kitap, 2014.             RCAC/ CD2261 .B35 2014  

Buchthal, Hugo. Patronage in thirteenth-century Constantinople : an atelier of late Byzantine book illumination and calligraphy. Washington: Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, 1978.                              RCAC/ ND2930 .B835 1978 Oversize

Darnton, Robert. Büyük kedi katliamı : aydınlanma Fransa'sında düşünceler, inanışlar. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2015.                DC33.4 .D3720 2015

______________. Poetry and the police [electronic resource] : communication networks in eighteenth-century Paris. Cambridge: Harvard University Press, 2010.      Click for Ebook

______________. The case for books : past, present, and future. New York: Public Affairs, 2009.       Z116.A2 D37 2009

______________. The forbidden best-sellers of pre-revolutionary France. New York: W.W. Norton, 1995.    PQ265 .D37 1995

______________. Berlin Journal, 1989-1990. New York: Norton, 1991.              DD289 .D37 1991  

______________. What was revolutionary about the French Revolution? [electronic resource]. Waco: Baylor University Press, Markham Press Fund, 1990.         Click for Ebook

______________. The literary underground of the Old Regime. Cambridge: Harvard University Press, 1982.                DC133.3 .D37 1982

______________. The business of enlightenment [electronic resource]: a publishing history of the Encyclopédie, 1775-1800. Cambridge: Harvard University Press, 1979.          Click for Ebook

______________. Mesmerism and the end of the Enlightenment in France [electronic resource]. Cambridge: Harvard University Press, 1968. Click for Ebook

Değirmenci, Tülün. İktidar oyunları ve resimli kitaplar: II. Osman Devrinde değişen güç simgeleri. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2012.     RCAC/DR528 .D44 2012

Husayn, Muhammad Ahmad. Origins of the book : Egypt's contribution to the development of the book from papyrus to codex. Leipzing: Edition Leipzig, 1970.    RCAC / Z5 .H913 1970  

Museu Calouste Gulbenkian. The art of the book from East to West and memories of the Ottoman world : masterpieces of the Calouste Gulbenikan Museum, Lisbon. İstanbul: Sabancı Üniversitesi, Sakıp Sabancı Müzesi, 2006.                RCAC/ N8217.B6 L5913 2006

Tekin, Şinasi. Eski Türklerde yazı, kâğıt, kitap ve kâğıt damgaları. İstanbul: Eren, 1993. RCAC/ RCAC/Z237 .T43 1993

Thompson, James Westfall. The medieval library. Reprinted with a supplement by Blanche B. Boyer. New York: Hafner Pub., 1967.     RCAC/ Z723 .T46 1957

 

Tonta, Yaşar & Ahmet Çelik (eds.). Bilgi edinme özgürlüğü. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1996.         Z711.4 .B55 1996

Tonta, Yaşar & Serap Kurbanoğlu & Umut Al (eds.). Değişen dünyada bilgi yönetimi sempozyumu, 24-26 Ekim 2007, Ankara: bildiriler. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007.         Z672.5 .D44 2007

Tonta, Yaşar.     Türkçe arama motorlarında performans değerlendirme. Ankara : Total , 2002.               ZA4226 .T616 2002  

Yılmaz, Levent (ed.) Giambattista Vico ve yeni bilim'in temel kavramları. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007.     B3581 .G53 2007

_____________. Düşünen söyleşiler. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005.                      PL206 .D78 2005

_____________. Le temps moderne : variations sur les anciens et les contemporains. Paris : Éditions Gallimard, 2004.                CB357 .Y55 2004