Skip to Main Content
   
               

Kültür Tarihi ve Kütüphaneler: Geçmiş ve Gelecek/Cultural History and Libraries: The Past and the Future

52. Kütüphane Haftası / 52nd Library Week

Sunum Dosyaları / Presentation Files

Sunum videoları yakında yüklenecektir

Presentation videos will be added soon