Skip to Main Content
   
               

Kariyer Fuarı 2023

Kariyer Fuarı 2023 Konuşmacıları

Zinnur Akçasulu (İstanbul Maltepe İlçe Halk Kütüphanesi - Kütüphaneci)

Lisans öğrenimine 2014 yılında Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra 2019 yılında Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Programı kapsamında “Hâkimiyet-İ Milliye Ve Peyam-ı Sabah Gazetelerine Göre Büyük Taarruz” başlıklı teziyle Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Zinnur Akçasulu, 2017 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığında Kütüphaneci olarak göreve başlamış olup 2020 yılından beri İstanbul Maltepe İlçe Halk Kütüphanesinde görevini sürdürmektedir. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Rumeysa Çölden Akgül (Mirakıl Veri İşleme - Yönetici)

Rumeysa Çölden Akgül, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu ve mesleki kariyerine atıldı. 2012 yılında mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi Bilgi Merkezinde kütüphaneci olarak işe başladı. 2022 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2016 yılında kurulan Mirakıl Veri İşleme'nin kurucu ortaklarından biridir ve 2019 yılından bu yana yöneticilik görevini sürdürmektedir. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Serhat Uran (Koç Üniversitesi - Sistem Destek Kütüphanecisi)

İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde 2017 yılında lisans, 2022 yılında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2017 yılında Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesinde görevine başlayan Serhat Uran, şu anda bu kütüphanede "Sistem Destek Kütüphaneci" olarak görevini sürdürmektedir. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Özlem Gürkan (İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi - Müzik Kütüphanecisi)

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik (Yeni adı Belge-Bilgi Yönetimi) programında lisans öğretiminden mezun olan Özlem Gürkan, yüksek lisans öğretimini ise Marmara Üniversitesi Belge-Bilgi Yönetimi Bölümü’nde tamamlamıştır. 2014 yılından bu yana İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi Kütüphanesinde "Müzik kütüphanecisi" olarak çalışmaktadır. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Duygu Paçalı (Wiley - Kıdemli Müşteri Yöneticisi ve Şube Müdürü)

Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde tamamladı. Çalışma hayatına 1999 senesinde Hürriyet Gazetesi arşivinde başladı, Koç Üniversitesi’nde 11 sene kütüphanecilik yaptıktan sonra akademik yayıncılık alanında çalışmaya başladı. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Osman Torun (Bilgi ve Belge Yöneticisi - Bağımsız Editör)

İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde lisans, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. Marmara Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi ve İzmir Yönder Okulları’nda kütüphane ve bilgi hizmetleri uzmanı olarak görev yaptı. Bağımsız editörlük ve araştırmalarını sürdürmektedir. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Zehra Taşkın (Hacettepe Üniversitesi - Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Zehra Taşkın, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi ve Adam Mickiewicz Üniversitesi Bilimsel İletişim Araştırma Grubunda (Polonya) araştırmacıdır. Temel araştırma alanlarını araştırma performans değerlendirmeleri, bilimsel iletişim ve bibliyometri gibi konular oluşturmaktadır. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Elif Şengüler (İstanbul Moda Akademi - Kütüphane ve Öğrenim Kaynakları Sorumlusu)

Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi’nde öğrencilik hayatına devam ederken Türk Kütüphaneciler Derneği çatısı altında gönüllü projelerde yer aldı. Çalışma hayatına 2012-2014 yılları arasında; İstanbul Modern Sanat Müzesi, Çocuk Vakfı ve Sabancı Üniversitesi – Eğitim Reformu Girişimi’nde kütüphaneci olarak başladı. 2014 yılından bu yana İstanbul Moda Akademisi’nde Kütüphane ve Öğrenim Kaynakları Sorumlusu olarak görevine devam etmektedir. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Nathalie Defne Gier (Koç Üniversitesi - Arşiv Uzmanı)

Nathalie Defne Gier, McGill Üniversitesi’nde Tarih yüksek lisansını, ardından Oxford Üniversitesi’nde Geç Antik ve Bizans Tarihi Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Londra Üniversitesi (UCL) Arşiv ve Belge Yönetimi Bölümünden “Archives and Archivists in Turkey: A Tale of Late Modernization” başlıklı yüksek lisans tezi ile mezun oldu. 2019 yılında Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED)’nde Birim Kütüphanecisi olarak çalışmaya başladı, 2023’ten itibaren Suna Kıraç Kütüphanesi’nde Arşiv Uzmanı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Havva Erbay (White & Case - Araştırma ve Bilgi Hizmetleri Müdürü)

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik (Yeni adı Belge-Bilgi Yönetimi) programında lisans öğretiminden mezun olan Havva Erbay, yüksek lisans öğretimini ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamlamıştır. 1998 yılından beri White & Case Europe Hukuk Danışmanlık Şirketi’nde çalışmakta olup Araştırma ve Bilgi Hizmetlerinde müdürlük yapmaktadır. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Kamil Yeşiltaş (Koç Üniversitesi - Akademik ve Kullanıcı Hizmetleri Yöneticisi)

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünden 1997 yılında mezun olmuştur. 1997 yılında profesyonel kariyerine başladığı Koç Üniversitesi Kütüphanesinde; koleksiyon yönetimi, satın alma, süreli yayınlar ve referans bölümlerinde çalışmıştır. Halihazırda Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Akademik ve Kullanıcı Hizmetleri Bölüm yöneticiliği yapmaktadır. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Mert Kaya (Özyeğin Üniversitesi - Referans Kütüphanecisi)

2018 yılında İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Mert Kaya, yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde sürdürmektedir. Şu an Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesinde Referans Kütüphanecisi olarak çalışmaktadır. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Kübra Zayim Gedik (Bezmialem Vakıf Üniversitesi - Öğretim Görevlisi)

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde tamamlamıştır. Kütüphanecilik mesleği alanında tecrübe kazanmaya 2011 yılında lisans eğitimi sürecinde başlayan ZAYİM GEDİK, lisans mezuniyeti sonrasında Avrupa Meslek Yüksekokulu ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi gibi tıp ve sağlık bilimleri alanında hizmet veren üniversite kütüphanelerinde çalışma deneyimi elde etmiştir. Halen Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi pozisyonu ile akademik çalışmalarını yürütmektedir. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Hilal Taşcı (Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi - Kütüphaneci)

2015 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Hilal Taşcı, şu anda Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Şu anda Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün Ankara’nın tanıtımından sorumlu faaliyetleri gerçekleştiren Turizm İşleri Şubesi’nde görev yapmaktadır. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Ece Tufanyazıcı (İstanbul Bilgi Üniversitesi - Uzman Kütüphaneci)

2016 yılında İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Ece Tufanyazıcı, yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde sürdürmektedir. 2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi ve e-Kaynaklar Veri Tabanları Ve Süreli Yayınlar Bölümünde Uzman yardımcısı olarak çalışmaya başlayan Ece Tufanyazıcı, 2021 yılından itibaren Uzman Kütüphaneci olarak çalışmaya devam etmektedir. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Ertuğrul Çimen (MEF Üniversitesi - Kütüphane Direktörü)

... Daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Aslıhan Bulut (Library of Congress - Hukuk Kütüphanecisi)

Aslıhan Bulut, 12 Ağustos 2021 tarihinde Kongre Kütüphanesine "Hukuk Kütüphanecisi" olarak atanmıştır. Dünya çapında tüm ülke ve hukuk sistemlerinden yaklaşık 3 milyon maddelik, dünyanın en büyük hukuki materyal koleksiyonunu içeren Kongre Hukuk Kütüphanesi'nin politika ve operasyonlarını yönetmektedir. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Zinnur Akçasulu

Lisans öğrenimine 2014 yılında Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra 2019 yılında Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Programı kapsamında “Hâkimiyet-İ Milliye Ve Peyam-ı Sabah Gazetelerine Göre Büyük Taarruz” başlıklı teziyle Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Zinnur Akçasulu, 2017 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığında Kütüphaneci olarak göreve başlamış olup 2020 yılından beri İstanbul Maltepe İlçe Halk Kütüphanesinde görevini sürdürmektedir. "Otomasyon sistemi, kütüphane web sitesi güncellemeleri, ve kütüphane teknik hizmetleri” çalışma alanları arasındadır. Aynı zamanda “Anne Çocuk Eğitim Vakfı” AÇEV, Okuyan Bir Gelecek okuma grupları programları eğitmenidir. Çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürmektedir.

Rumeysa Çölden Akgül - Biyografi

Rumeysa Çölden Akgül, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nden 2012 yılında mezun oldu ve mesleki kariyerine atıldı. İlk olarak Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi'nde dernek asistanı olarak çalıştı ve mesleki seminerlerde aktif bir rol aldı. Ayrıca öğrencilik ve meslek hayatı boyunca birçok seminer ve sempozyuma katıldı.

Staj deneyimleri de olan Akgül, 2010 yılında Kadir Has Üniversitesi Bilgi Merkezinde kütüphane stajını, 2011 yılında ise Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezinde arşiv stajını tamamladı. 2012 yılında mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi Bilgi Merkezinde kütüphaneci olarak işe başladı. Akgül, mesleki sivil toplum kuruluşları olan TKD ve ÜNAK üyesi olup, şu anda ÜNAK yönetim kurulunda yazman olarak görev yapmaktadır.

2017 yılında evlenen Akgül, Ankara'ya taşındı ve 2018 yılında Lokman Hekim Üniversitesi'nde Kütüphane Koordinatörü olarak görev yaptı. Ayrıca 2022 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ek olarak, 2016 yılında kurulan Mirakıl Veri İşleme'nin kurucu ortaklarından biridir ve 2019 yılından bu yana yöneticilik görevini sürdürmektedir.

Serhat Uran - Biyografi

Lisans öğrenimine 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde başlamış ve 2017 yılında mezun olmuştur. Aynı bölümden 2022 yılında “Arşiv Stajı Yapan Öğrencilerin İş Süreçlerinin Mentorluk Kapsamında Analizi” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır.

2017 yılında Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesinde “Akşam Kütüphanecisi” olarak göreve başlayan Serhat Uran, 2019 yılından bu yana “Sistem Destek Kütüphanecisi” olarak görevini sürdürmektedir. "Otomasyon sistemi, web sitesi güncellemeleri, tasarım desteği ve kütüphane teknoloji hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına destek olmak" çalışma alanları arasındadır.

Ayrıca, Yeni Nesil Kütüphaneciler ve Arşivciler (YENKA Ekibi) bünyesinde, kütüphanecilik ve arşivciliğin tanıtım ve geliştirilmesi faaliyetleriyle birlikte kültürel çalışmalar yürütülmesi noktasında aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Özlem Gürkan - Biyografi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik (Yeni adı Belge-Bilgi Yönetimi) programında lisans öğretiminden mezun olan Özlem Gürkan, yüksek lisans öğretimini ise Marmara Üniversitesi Belge-Bilgi Yönetimi Bölümü’nde tamamlamıştır.

Mesleğine ilk olarak kurumsal bir firma olan Yapı Endüstri Merkezi’nin Mimarlık Kütüphanesi sorumlusu pozisyonunda başlamıştır. Sonrasında İstanbul Teknik Üniversitesi Merkez Kütüphane’sinin Referans bölümünde uzun yıllar çalışmıştır. Nisan 2014’den bu yana İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi Kütüphanesi’nde çalışmaktadır. "Müzik kütüphanecisi" olarak ilk büyük projesi Borusan müzik kütüphanesi bağışlarının MİAM Müzik Kütüphanesi ile birleştirilmesi olmuştur. 2021 yılında Çağlan Tekil Plak Arşivi’nin İTÜ MİAM Kütüphanesi’ne dahil edilmesinde aktif rol üstlenmiştir.

Bir deniz tutkunudur. Aynı zamanda Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’na bağlı İstanbul Teknik Üniversitesi Sualtı Sporları Kulübü’nde aktif eğitmenliğe devam etmektedir.

Duygu Paçalı - Biyografi

Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde tamamladı. Çalışma hayatına 1999 senesinde Hürriyet Gazetesi arşivinde başladı, Koç Üniversitesi’nde 11 sene kütüphanecilik yaptıktan sonra akademik yayıncılık alanında çalışmaya başladı.

2014 yılından itibaren Wiley Yayınevi’nde Satış Yöneticisi olarak çalışmakta. Bilgi okuryazarlığı ve sürekli eğitim konularında çalışmaları bulunmaktadır.

Osman Torun - Biyografi

1970 yılında Erzincan’ın Kemaliye (Eğin) ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde lisans, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. Marmara Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi ve İzmir Yönder Okulları’nda kütüphane ve bilgi hizmetleri uzmanı olarak görev yaptı. Finansbank A.Ş. de eğitim projelerinde yer aldı. İzmir’de Nevzat Süer Sezgin rehberliğinde 2017-2018 yıllarında gerçekleştirilen Çocuk Edebiyatı Atölyesi eğitim programını tamamladı. Gençlerle birlikte; sivil toplum, gönüllülük, toplumsal duyarlılık bilincinin yaygınlaşması ve geri dönüşüm alanlarına yönelik çeşitli projeler, kampanyalar ve organizasyonlar gerçekleştirdi.

Türk Kütüphaneciler Derneği, Eksi 18 Edebiyat Topluluğu ve Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyelikleri bulunmaktadır. Bağımsız editörlük ve araştırmalarını sürdürmektedir.

Zehra Taşkın - Biyografi

Doç. Dr. Zehra Taşkın, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi ve Adam Mickiewicz Üniversitesi Bilimsel İletişim Araştırma Grubunda (Polonya) araştırmacıdır. Temel araştırma alanlarını araştırma performans değerlendirmeleri, bilimsel iletişim ve bibliyometri gibi konular oluşturmaktadır. Taşkın’ın çalışmaları bilgibilim alanının önemli dergilerinden Journal of Informetrics ve Scientometrics gibi dergilerde yer bulmuştur. Ayrıca ulusal ve uluslararası literatürde yer alan pek çok çalışmasının yanında popüler bilim dergilerinde bilimsel iletişim üzerine yazdığı yazılar da bulunmaktadır. Taşkın Polonya Ulusal Değişim Ajansı NAWA, NASA Astrobiyoloji Enstitüsü ve Tokyo Teknoloji Enstitüsü tarafından fonlanan araştırma projelerinde yönetici ve araştırmacı rolleriyle görev yapmış, ayrıca TÜBİTAK projelerinde ve Bill ve Melinda Gates Vakfı tarafından desteklenen "Herkes için Kütüphane" projesinde aktif rol almıştır.

Elif Şengüler - Biyografi

Elif Şengüler 1991 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi’nde öğrencilik hayatına devam ederken Türk Kütüphaneciler Derneği çatısı altında gönüllü projelerde yer aldı. Çalışma hayatına 2012-2014 yılları arasında; İstanbul Modern Sanat Müzesi, Çocuk Vakfı ve Sabancı Üniversitesi – Eğitim Reformu Girişimi’nde kütüphaneci olarak başladı. 2014 yılından bu yana İstanbul Moda Akademisi’nde Kütüphane ve Öğrenim Kaynakları Sorumlusu olarak görevine devam etmektedir. Moda terminolojisine ve sektöre hakim olmak adına “Moda Genel Kültürü ve Tarihi, Styling Teknikleri ve Trend Takibi ve Analizi” eğitimleri aldı. 2017’den bu yana İstanbul Moda Akademisi ve İHKİB bünyesinde yürütülen “IPA II - Tasarımdan Üretime Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Dijital Dönüşüm” AB projesinde görev almakta ve Beykent Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Nathalie Defne Gier - Biyografi

Nathalie Defne Gier, McGill Üniversitesi’nde Tarih yüksek lisansını, ardından Oxford Üniversitesi’nde Geç Antik ve Bizans Tarihi Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Londra Üniversitesi (UCL) Arşiv ve Belge Yönetimi Bölümünden “Archives and Archivists in Turkey: A Tale of Late Modernization” başlıklı yüksek lisans tezi ile mezun oldu. Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI), Atina Fransız Okulu (EFA), SALT ve Sakıp Sabancı Müzesi’nde kısa dönemli arşiv projelerinde yer aldı. 2019 yılında Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED)’nde Birim Kütüphanecisi olarak çalışmaya başladı, 2023’ten itibaren Suna Kıraç Kütüphanesi’nde Arşiv Uzmanı olarak çalışmalarına devam etmektedir. “ANAMED Library Podcast: Burada Konuşmak Serbest” podcast yayınının kurucularındandır ve arşiv temalı yayınlar yapmaya devam etmektedir. Kadın Eserleri Kütüphanesi yönetim kurulu üyesidir.

Havva Erbay - Biyografi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik (Yeni adı Belge-Bilgi Yönetimi) programında lisans öğretiminden mezun olan Havva Erbay, yüksek lisans öğretimini ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi İşletme fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde kütüphanelerinde görev yapmıştır. 1998 yılından beri White & Case Europe Hukuk Danışmanlık Şirketi’nde çalışmakta olup Araştırma ve Bilgi Hizmetlerinde müdürlük yapmaktadır.

Kamil Yeşiltaş - Biyografi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünden 1997 yılında mezun olmuştur. 2000 yılında yine aynı bölümde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1997 yılında profesyonel kariyerine başladığı Koç Üniversitesi Kütüphanesinde; koleksiyon yönetimi, satın alma, süreli yayınlar ve referans bölümlerinde çalışmıştır. Kısa bir dönem hukuk kütüphaneciliği yapmıştır ve bu alanda ulusal ve uluslararası çalışmaları ve mesleki dernek üyelikleri mevcuttur. Halihazırda Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Akademik ve Kullanıcı Hizmetleri Bölüm yöneticiliği yapmaktadır.

Mert Kaya - Biyografi

2018 yılında İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Mert Kaya, yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde sürdürmektedir. Şu an Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesinde Referans Kütüphanecisi olarak çalışmaktadır. Kataloglama Kütüphanecisi olarak Özü‘ye başlayan Kaya, ILL Hizmeti, web sayfası içerik yönetimi gibi alanlarda aktif olarak rol almaktadır. 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Fakültesi Hulusi Behçet Kütüphanesi’nde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmaları bulunan Kaya, bölüm stajlarını İstanbul Aydın Üniversitesi Kütüphanesi’nde ve Hürriyet Gazetesi Arşivi’nde tamamlamıştır.

Kübra Zayim Gedik - Biyografi

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde tamamlamıştır. Kütüphanecilik mesleği alanında tecrübe kazanmaya 2011 yılında lisans eğitimi sürecinde başlayan ZAYİM GEDİK, lisans mezuniyeti sonrasında Avrupa Meslek Yüksekokulu ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi gibi tıp ve sağlık bilimleri alanında hizmet veren üniversite kütüphanelerinde çalışma deneyimi elde etmiştir. Halen Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi pozisyonu ile akademik çalışmalarını yürütmektedir.

Ulusal ve uluslararası birçok mesleki dernekte görev alan Zayim Gedik, EAHIL, MLA üyesi ve ÜNAK Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. 2019 yılında çeşitli burslar ile İsviçre’de EAHIL 2019 etkinliğine katılım sağlamış ve 2021 yılında MLA tarafından verilen “Cunningham Memorial International Fellowship” bursunu kazanarak ABD’de tıp ve sağlık bilimleri kütüphaneleri alanında deneyim kazanma fırsatı elde etmiştir.

Ulusal ve uluslararası kitap bölümü, makale ve poster çalışmaları bulunmaktadır. Ulusal hakemli dergilerde hakemlik ve editör kurul üyeliği görevlerini yürütmektedir. Çeşitli kamu kurumları tarafından fonlanan mesleki projelerde görev almıştır. 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İsmail Saib Sencer Yılın Kütüphanecisi ödülünü almaya hak kazanmıştır.

Hilal Taşcı - Biyografi

2015 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Hilal Taşcı, şu anda Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 

Lisans eğitimi süresinde birçok işte ve projede gönüllü olarak çalışmıştır. 2015 - 2016 yılları arasında Dışişleri Başkanlığının dijitalleştirme projelerinde arşivci olarak çalışmıştır. 2017 yılında T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki görevine başlamıştır. Bu kapsamda Ankara'da Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesinde ve Milli Kütüphanede kütüphaneci olarak çalışmıştır. Şu anda Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Ankara'nın tanıtımından sorumlu Turizm İşleri Şubesinde görev yapmaktadır. 

Halk kütüphaneleri, halkla ilişkiler ve sosyal medya gibi alanlarda çalışmaları bulunmaktadır.

Ece Tufanyazıcı - Biyografi

2016 yılında İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Ece Tufanyazıcı, yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde sürdürmektedir.

2016 – 2017 yılları arası dil eğitimi için İngilterede bulunmuştur. 2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi ve e-Kaynaklar Veri Tabanları Ve Süreli Yayınlar Bölümünde Uzman yardımcısı olarak çalışmaya başlayan Ece Tufanyazıcı, 2021 yılından itibaren Uzman Kütüphaneci olarak çalışmaya devam etmektedir.

2018 yılından beri Anadolu Üniversitesi Kütüphaneler Konsorsiyumu'nda (ANKOS) veri tabanı sorumluluğu ve Lisans Anlaşmaları Grup üyesi olarak görev almaktadır.

Ertuğrul Çimen - Biyografi

Aslıhan Bulut - Biyografi

Aslıhan Bulut, 12 Ağustos 2021 tarihinde Kongre Kütüphanesine "Hukuk Kütüphanecisi" olarak atanmıştır. Dünya çapında tüm ülke ve hukuk sistemlerinden yaklaşık 3 milyon maddelik, dünyanın en büyük hukuki materyal koleksiyonunu içeren Kongre Hukuk Kütüphanesi'nin politika ve operasyonlarını yönetmektedir.

2019 yılında Hukuk Kütüphanesine katılmadan önce San Jose Eyalet Üniversitesi King Library kampüsünde California Eyalet Üniversitesi sisteminde Akademik Hizmetler Direktörü, Harvard Hukuk Okulu Langdell Hukuk Kütüphanesinde Program Koordinatörü ve Yabancı, Karşılaştırmalı ve Uluslararası Hukuk Kütüphanecisi olarak görev yaptı. Columbia Üniversitesi Hukuk Okulu Arthur W. Diamond Hukuk Kütüphanesinde Referans Kütüphaneci ve Hukuk Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır.

Aslıhan Bulut'un New York Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden "J.D.", Rutgers Üniversitesi, İletişim, Bilgi ve Kütüphane Bilimi Okulu'ndan "M.L.S" ve bir Montclair Eyalet Üniversitesi'nden "B.S." derecesi vardır.