Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Prof. Dr. Aysel Badır'ın Ardından

Bu rehber, 16 Mayıs 2017 tarihinde kaybettiğimiz Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Aysel Badır'ın anısına düzenlenmiştir.

Öğrenim Hayatı

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Hemşirelik

İstanbul Üniversitesi

1987

Y.Lisans

Hemşirelik

İstanbul Üniversitesi

1993

Doktora

Hemşirelik

İstanbul Üniversitesi

1998

Yüksek Lisans Tez Başlığı                                                                                                          

İlk kez miyokard infarktüsü geçiren hastalarda ve hastaların eşlerinde anksiyete düzeylerinin saptanması. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Necmiye Sabuncu

Doktora Tez Başlığı

Kronik kalp yetmezlikli hastaların yaşam kaliteleri ve öz bakım davranışları. Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Birsen Yürügen

Akademik Görevleri

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl
Araştırma Görevlisi Marmara Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1991 - 1993
Öğretim Görevlisi Marmara Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu 1993 - 1997
Yard. Doç. Dr. Koç Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu 2001 - 2010
Doç. Dr. Koç Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu 2010 - 2015
Prof. Dr. Koç Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi 2015 - 2017

İdari Görevler

 • Servis Hemşiresi, Osmanoğlu Kliniği 1983-1984

 • Koroner Yoğun Bakım Hemşiresi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1984-1989

 • Başhemşire ve Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı, Marmara Üniversitesi Hastanesi,  1989-1991 

 • Danışma Kurulu Üyesi, Koç Üniversitesi, Suna Kıraç Kütüphanesi, 2003–2005

 • Klinik Uygulamalar Koordinatörlüğü, Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2003–2004

 • Student-Staff Liaison Komite Üyeliği, Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2004–2005

 • Müdür Yardımcılığı, Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2004–2006

 • Birinci Sınıf Koordinatörü, Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2008-2009

 • Bologno Süreci Koordinatörü, Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2011-2013

 • Müfredat Komitesi Üyesi, Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2003–2012

 • Araştırma Etik Komite Üyesi, Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2004–2012

 • Danışma Kurulu Üyesi, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM),  2010-2017

 • Akreditasyon Komitesi Üyesi, Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC), 2013-2017

 • Kurs Koordinasyon Komitesi Üyesi, Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve araştırma Merkezi (SANERC), 2013-2014

 • Bologna Süreci Komitesi Başkanı, Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2013-2017

 • Üçüncü Sınıf Koordinatörü, Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2013-2017

 • Yüksekokul Kurulu Üyesi, Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2001-2017

 • Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2001-2017

 • SANERC Primary Nurse Planner, 24 Ekim 2014-2017

 • Yüksekokul Müdür Yardımcısı, 24 Ekim 2014-2016

 • SANERC Sorumlu Müdür, 2014-2016

Ulusal, Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Preventive Cardiovascular Nurses Association, Üye, 2012-2017

Türk Hemşireler Derneği, Üye, 1999-2017

Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği, Üye, 2011-2017

Türk Kardiyoloji Derneği, Üye, 2010-2017

The Cochrane Collaboration, Cochrane Nursing Care Network, Üye-2009-2017

Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği, Üye, 1999-2017

Başkan, 2004–2005

Genel Sekreter, 1999–2003

T.C. Sağlık Bakanlığı, Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim Standartları, Bilim Kurulu Üyeliği, 2013-2014

T.C. Sağlık Bakanlığı, Acil Bakım Hemşireliği Sertifika Programı, Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, 2012

T.C. Sağlık Bakanlığı, Hizmet içi Eğitim Hemşireliği Sertifika Programı, Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, 2012

Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing, Üye, 2009–2012

European Federation of Critical Care Nurses Associations (Efccna)

Türkiye Temsilciliği, 1999–2005

Araştırma Komisyonu Üyeliği, 1999-2005