Skip to Main Content
   
               

Antalya Kaleiçi

tarih yapılar

ANTALYA KALEİÇİ

Antalya Kaleiçi

AKMED Kütüphanesi tarafından hazırlanan bu rehber kent Antalya bugünkü Kaleiçi ve çevresindeki yapılar ve tarihi ile ilgilenen öğrenciler, araştırmacılar ve Antalya'yı tanımak isteyen ziyaretçiler için hazırlanmıştır. 

Kütüphanemiz ilgili alanlarda çalışan tüm araştırmacılara ve öğrencilere açıktır. 

ANTALYA TARİHİ

Antalya (Attaleia) Bergama Kralı II. Attalos Philadelphos tarafından MÖ 2. yüzyılda kurulmuştur. Ancak bu tarihten önce de liman ve çevresinde antik bir yerleşimin varlığı bilinmektedir. Bergama kralının Antalya'yı seçmesindeki en büyük neden Doğu Akdeniz deniz trafiğini kontrol etmektir.

Antalya’yı da içine alan Bergama Krallığı topraklarının MÖ 133 yılında Roma idaresine geçmesiyle, ortaya çıkan otorite boşluğu bölgede korsanlığa yol açmıştır. Bu korsanlık hareketinin içinde Kilikia ve Pisidialıların yanı sıra Pamphylialıların yer aldığı antik kaynaklar tarafından aktarılmaktadır. Roma konsülü Publius Servilius Vatia şehirde Roma hakimiyetini sağlamış ve surları tahkim  ettirmiştir (MÖ 79). Roma idaresinde kent gelişmiştir.

Antalya, Bizans Dönemi’nde de Doğu Akdeniz’in bir askeri ve ticari limanı olma özelliğini sürdürmüştür. Selçuklu Sultanı I. Gıyâseddin Keyhüsrev 5 Mart 1207’deki Antalya'yı fetheder ve kentin yönetimini  Mübarizüddin Ertokuş'a verir. Selçuklular Dönemi'nde imar faaliyetleri başlamış, kale ve burçlar tamir edilmiştir. 

1212 yılında Kıbrıs kralı Lusignian Antalya'yı ele geçirmiştir. Dört yıl süren bir Kıbrıs Krallığı egemenliğinin ardından 1216’da kent İzzeddin Keykavus tarafından ikinci kez tekrar fethedilmiştir. 1308 yılında Selçuklu hanedanı sona erdiğinde, 14. yy.’ın büyük bölümünde, Antalya Hamidoğulları Beyliği’nin egemenliğindedir.

15. yy. sonlarında Osmanlı sultanı Yıldırım Bayezid tarafından (1390/1) ele geçirilmiş zaman zaman Tekeoğulları ile el değiştirse de 1427’de tamamen Osmanlı topraklarına katılmıştır.