Skip to main content

Uluslararası Arşivler Günü 2016 / International Archives Day 2016: Program

Program

13:30  Hoşgeldiniz

13:45 Davetli Konuşmacılar:

Bellek kurumlarında ve ötesinde dijital süreğenlik

Prof. Seamus Ross

Toronto Üniversitesi

Özet:

Bu makale dijital veya dijitalleştirme sonucu doğmuş  kütüphane, arşiv ve diğer bellek kurumlarının dijital malzemeleri kullanımlarında güncel yaklaşımları incelemektedir.Dijital materyallerin üretildiği ve halkın içerik üreticileredönüştüğü bir ortamda bu yaklaşımların eksikliklerini göstermektedir. Buna karşılık, bu yaklaşımların yaratabileceği yeni ve esnek bilgi türleri yaratan geleneksel kurumsal düzenlemelerin ötesinde, dijital materyallerin yönetimini yapacak ortamları destekleyen sistemlerin nasıl güvenli limanlar aradığına bakılmaktadır.Sonuç olarak, bu çalışmada kütüphane profesyonellerinin, arşivcilerin çalışmalarındaki içerik üretimi ve yönetim uygulamalarındaki değişimler ve bu değişimlere kütüphanecilerin daha etkili şekilde nasıl cevap verilebileceği değerlendirilmektedir.

Karamanlı kültürel mirasının sayısal korunması: Karamanlı Dijital Kütüphanesi 

Yrd. Doç. Selenay Aytaç

Long Island Üniversitesi

Özet:

Karamanlıca Dijital Kütüphane Projesi halihazırda internette bulunan Karamanlı kültürel mirasının dijital kütüphane teknolojilerini kullanarak bir merkezden erişimlerini planlamaktadır. Karamanlıca eserler ya da literatürde bilindiği adıyla Karamanlidika Osmanlı İmparatorluğu Zamaninda Karamanlı diliyle çogunlukla Osmanlıca fakat Yunan harfleriyle yazılmış eserleri ifade etmektedir. Bu çok fazla da bilinmeyen kültürel miras Karamanlıların Anadolu'yu terketmeleriyle beraber dünyanın birçok yerine dağılmıştır. Proje şu anda planlama aşamasında olup Boğaziçi Üniversitesi TETAM ve Fulbright tarafından desteklenmektedir.

15:15 Ara

15:30 Panel: Koç Üniversitesi Dijital Koleksiyonları

Moderatör:

Canan Ergün, Suna Kıraç Kütüphanesi Web Hizmetleri Koordinatörü

Konuşmacılar:

Kültürel miras kaynaklarının korunması: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nin vizyonu

Senem Acar

Suna Kıraç Kütüphanesi, Arşiv Uzmanı

Sayısallaştırma serüveni: Sayısal projelerin rolü ve önemi

Hüseyin Eşki

Suna Kıraç Kütüphanesi, Dijital Projeler Koordinatörü

Bir kültürel miras öğesi olarak seslerin arşivlenmesi

Pınar Çevikayak Yelmi

Koç Üniversitesi Tasarım, Teknoloji, Toplum Bölümü Araştırma Görevlisi

Not: Etkinlik sırasında simultane tercüme olacaktır.